it | en | de | fr | du

bbbbbbbbbbb

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

INOVA heeft het recht maten of technische details te wijzigen, evenals het recht met de productie van bepaalde artikelen te stoppen zonder verplicht te zijn de afnemers daarvoor vooraf te informeren. 

Maten vermeld in de prijslijst mogen een afwijkingstolerantie hebben van +/- 1%. Mocht er een confl ict ontstaan, is uitsluitende rechtbank in Urbino bevoegd.